Torsten Sverenius


Krona eller euro?
Torsten Sverenius (red.), mars 2001,Bokförlaget Fischer & Co.

Vad hände med Sveriges ekonomi efter 1970
SOU 1999:150

Utdrag ur Torsten Sverenius SOU-1999:150
läckerbitarna samlats av Paul Biri, med.dr. - 22. maj 2000


Vad vilja socialdemokraterna?
Nästa år är det val och SAP fruktar att välfärdssamhället kommer att brytas sönder om de borgerliga får fortsätta styra.
Men vad vill Socialdemokraterna själva? Torsten Sverenius har ställt frågor till kretsen som arbetar närmast Mona Sahlin: Thomas Östros, Ibrahim Baylan, Sven-Erik Österberg och Marita Ulvskog.
Torsten Sverenius, Arena nr 10/2009

Vad vill Socialdemokraterna? August Palms fråga från 1881 har upprepats gång på gång genom årtionderna allt eftersom samhällsklimat och konjunkturer växlat

Full text


Torsten Sverenius medarbetade i tidskriften Arbetsmarknaden


Carl A. Hamilton har skrivit en lysande bok
S-koden: den socialdemokratiska utmaningen

Home