"För hem och härd är det frivilliga skyttets valspråk. På sin plats är då att mamma och lillen äro med då pappa är i elden."

Svenska Dagbladet 11 maj 1943


Rolf Mamma Maja-Lisa och Pappa Harry  SvD 43-05-11