Sammandrag av artikel i Dagens Industri 95-11-18, sidan 10

"HSBs nyemission på 800m Mkr ren kosmetika"

Nyemissionen tillför i praktiken inga nya pengar till organisationen... Den salvan avlossar debattören Rolf Englund i en kommentar till HSBs emissionsprospekt.. "Om ändringen stärker centralmakten och inga pengar tillförs totalt betyder det att HSB-föreningarna får en försvagad ställning", hävdar Rolf Englund.

"Det verkar som att HSB tjänar sina pengar på att bosparare och bostadsrättsföreningar får låg ränta på sina pengar, medan den övriga verksamheten går med förlust", säger Rolf Englund...

Peter Larsen, ekonomichef på HSB svarar: "Riksförbundet och föreningarna är inte en koncern, som Rolf Englund påstår. Vi vill bilda bank och då måste vi höja det synliga kapitalet. Vi har marknadsmässiga räntor, annars sätter föreningarna sina pengar någon annanstans."