Sammandrag av artikel i Finanstidningen 95-11-24, reporter Peter Gimbe

"Bankoktroj skall rädda HSB" - "Smart emission höjer risken"

Syftet med HSB:s pågående nyemission är främst att göra det möjligt att ansöka om en egen bankoktroj. Genom nyemsissionen, och senare också oktrojen, hoppas HSB-ledningen undvika som händelser som i våras, då bospararna tog ut hundratals miljoner kronor ur HBS:s sparkassa. Lednigens målsättning är att lämna in en ansökan kring årsskiftet så att regeringen kan ge sitt tillstånd under 1996. Dagens sparpassa saknar insättarskydd och är därför ett mindre säkert sparande, och väntas få allt svårare at attrahera nytt kapital. En ytterligare anledning till behovet av en egen bank är de nya hårdare regler för utlånings- och sparkasseverksamhet som är aviserade från 1998, och som i princip kommer att kräva tillgång till en bank. (RE: Detta gäller väl även HSBs kusin, det LO- och fackföreningsägda Riksbyggen).

HSB:s nyemissione på 800 miljoner kronor är ett smart och skickligt sätt frisera till rörelsens skakiga finansiella situation. Men det innebär samtidigt en ökad risk för de lokala HSB-föreningarna och bostadsrättsföreningarna... Det kanske mest intressanta med nyemissionen är det fiffiga sätt på vilket den genomförs. För att undvika att sälja fastigheter, vilket var de ursprungliga förslaget för att lösa HSB:s svaga finanser, får i stället de förhållandevis förmögfna lokala HSB-föreningarna köpa in sig i något de faktiskt redan äger, om än indirekt... man byter fordringar på riksförbundet mot aktier i HSB Sverige . På så sätt ökar det egna kapitalet medan balansomslutningen förblir oförändrad.. Vad som inte sägs är att det samtidigt är en mycket mer riskfylld placering. Avkastningen är betydligt osäkrare på aktierna än på fordringarna, och dessutom blir föreningarna direkt drabbade om värdet på HSB:s tillgångar sjunker eller om en konkurs skulle inträffa. Den ökade risken är väsentlig, eftersom aktierna i HSB Sverige kommer att svara för mellan 30 och 40 procent av lokalföreningarnas egna kapital. Indirekt påverkas också HSB:s många bostadsrättsföreningar.

Syftet att starta en egen bank är tämligen logisk. Just finansverksamheten med bosparande och en omfattande in-och utlåningsverksamhet till lokalföreningarna är den egentliga kärnverksamheten för HSB... den genererade 117 miljoner kronor i vinst under årets första åtta månader , vilket är mer än hela koncernens resultat på 110 miljoner kronor. Räntenettot var hela 179 miljoner kronor. Utan dessa vinster skulle HSB inte klara sig. Därför är det viktigt att snabbt få en bankoktroj... alternativet är att stilla se på lokalföreningarna sakta men säkert kommer att minska sina placeringar i HSB för ett mer gynnsamt sparande i bank- och värdepapper.