Sammandrag av A-ekonomi 1995-11-24 fredag Reporter: Per-Olof Rydén

Om drygt en vecka måste HSB-föreningarna bestämma om de ska satsa pengar i HSB:s nyemission. Risken ökar när föreningarna byter fordringar mot aktier, men HSB räknar ändå med att få in pengarna.

Jan Andersson, VD HSB: - Ja, jag tror att vi kan, som samlad bild, ge positiva signaler, att vi tror i dag att vi kommer att klara det här.

Reporter: ... Det handlar egentligen inte om att dra in nytt kapital. I stället är det frågan om att få föreningarna att placera om kapital, som man i dag lånar ut till HSB:s riksförbund, till aktieköp i HSB Sverige. Tanken är att föreningarna ska satsa minst 510 miljoner på aktier. Riksförbundet ställer upp med 290 miljoner... . Därmed är det fritt fram för HSB att söka banktillstånd... Men om föreningarna nu väljer att placera nära 40 procent av det egna kapitalet i aktier, utsätter de sig också för större risker än i dag. Det är osäkert hur stor avkastningen blir och om HSB gör dåliga affärer, slår det direkt tillbaka mot föreningarna

. Jan Andersson: ... . Därför att man kritiserar ju oss för att ha ett för dåligt synligt kapital. Och avsikten med HSB Sverige, det är ju att åstadkomma ett fullservicekoncept inom fastighets- och bostadsmarknaden, för att öka konkurrenskraften lokalt.