Ulf Nilson i Metro 97-12-23:

- Som Assar Lindbeck visar i sin bok "The Swedish Experiment" har reallönerna i landet inte ökat på 25 år. Sverige har fallit från en fjärde plats på OECD:s lista över världens rikaste länder till nummer 17, detta huvudsakligen på grund av Olof Palmes "reformer" på sjuttiotalet: en politik som Göran "Återställaren" Persson nu kopierar. Jfr http://www.internetional.se/assar1.htm


Ulf Nilsons internetbok: Sverige - sluten anstaltHome