Det tycks vara svenska nationalekonomer främmande att kasta ett getöga i SCBs nationalräkenskapstabeller. Sådant behövs ju inte när det är religion, och inte empirisk vetenskap, man ägnar sig åt? Här är de verkliga siffrorna:

Ökning av privat konsumtion i Sverige, fasta (1991 års) priser:

1985 2,7%

1986 4,4%

1987 4,6%

1988 2,4%

1989 1,2%

1990 -0,4%

Källa: SCB Nationalräkenskaper, N10 SM 9501, tabell 2.

Genomsnittet för "överhettningsperioden" 1985-90 ligger på 2,5 procen.

Endast två år, 1986-87, har konsumtionen haft en ökningstakt som närmar sig fem procent. Men då bör man minnas att ökningstakten var lika hög i OECD som i Sverige 1986. Det är enbart 1987 som vi ökar klart snabbare än OECD.

Faktum är att Sverige, sedan 1982, sett sin per capita-konsumtion minska i förhållande till OECD samtliga år, utom just 1986-87.

Köpkraftsjusterad privat konsumtion per capita i Sverige jämfört med OECDs genomsnitt (OECD = 100)

1982 94,9

1983 91,6

1984 90,4

1985 90,3

1986 90,6

1987 92,4

1988 91,2

1989 88,7

1990 86,7

1991 86,2

1992 82,7

1993 81,2

1994 80,5

1995 79,6

Källa: OECD National Accounts, vol 1.