TV2 Program: Rapport 19.30 1995-12-10 söndag Reporter: Jan Nylander - sammandrag
MÅNGA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR LEVER FARLIGT

- Folk i bostadsrätter lever farligt och 200 000 svenskar kommer snart att stå i kö hos den statliga akuten som inrättats för att hjälpa katastroffallen. En mycket stor del av alla bostadsrätter som byggdes i slutet av 80-talet och i början av 90-talet är på väg mot en ekonomisk katastrof. De var helt enkelt för dyra när de byggdes.

Hundra personer ska arbeta här och deras främsta uppgift blir att gå igenom de 3 000 bostadsrättsföreningar som hotas av ekonomisk ruin.

Reporter: - Hur kommer det sig att flertalet av de här känner inte till att de har problem?

Eva-Britt Gustafsson, VD Venantius:- Därför att de från början när de startade så hade /de/ en stor kassa. Och därför så tror jag det tar lite tid innan de upptäcker att de eventuellt får problem.

Reporter: - Det är räntekostnaderna som till slut fäller bostadsrättsföreningarna. I dag betalar få föreningar hela kostnaden, staten subventionerar det mesta. Men subventionerna minskar för varje år och därför dröjer det ett antal år innan kostnaderna slår igenom. Och hittills har vi bara sett början av problemen.

Eva-Britt Gustafsson: - De kommer -96, -97, -98 och -99.

Reporter: - Några hundra bostadsrättsföreningar har redan kraschat. Den här föreningen i Östhammar klarade sig inte när subventionerna hade minskat så mycket att räntan låg på över 5 procent. Då blev avgifterna för höga, folk hade inte råd att bo kvar. Till slut tvingades styrelsen ta kontakt med kreditgivarna... Förhandlingarna slutade med en kompromiss. Banken gick med på att skriva av en del av lånen och att avgifterna sänktes tillfälligt. Motprestationen är att föreningen under fem år höjer avgifterna varje år.

De kommande åren måste tusentals föreningar gå igenom samma process; förhandla med kniven på strupen. Och problemen är nu så stora att staten tar huvudansvaret genom Venantius. Det statliga bolaget ska tillsammans med bankerna försöka få drabbade föreningar på fötter igen, för det är nästan alltid den billigaste lösningen. Statens kostnader räknas ändå bli ett antal miljarder kronor.