En dansk aldelsman vid namn Claus Bille, tillhörande, enligt Svensk Uppslagsbok, en av Danmarks äldsta och mest betydande adelssläkter.

"Han begagnades av Kristian II i åtskilliga militära uppdrag och deltog i kriget mot Sverige 1520."