Finans- och penningpolitiskt bokslut för 90-talet

Finansdepartementet presenterar vad man kallar ”ett finans- och penningpolitiskt bokslut för 1990-talet”. Det kommer att ingå som bilaga 5 till den ekonomiska vårpropositionen.

Den kan laddas ner i pdf-format från
bilaga5.pdf

Utdrag ur "Finans- och penningpolitiskt bokslut för 90-talet" (htm)


Vad har hänt?

Bakgrundsmaterial hos IntCom
http://www.internetional.se/vadharhant.htm

Den svenska Bank- och Finanskrisen 1985 - 1992 - ?

Rolf Englunds samlade info om krisen (mer än tio års arbete)
http://www.internetional.se/ehpmoney.html

Vad hände med Sveriges ekonomi efter 1970? SOU 1999:150 kan laddas ner via
http://www.demokratitorget.gov.se/utredningen_temp/000128.asp

SOU 1999:150 är skriven av Torsten Sverenius.
Hans hemsida finns på
http://www.bollhavet.se/sverenius.html

Lars Wohlin i Ekonomisk Debatt nr 1/98
http://www.internetional.se/98wohled.htm

ESO-rapporten ”Med backspegeln som kompass - om stabiliseringspolitiken som läroprocess”
(Ds 1999:9), av Lars Jonung

http://www.internetional.se/eso99.htm

Mats Svegfors
http://www.internetional.se/sveg9409.htm

Presskommentarer till Bilaga 5Home