Burenstam Linder

Carl Bildt

Home


SvD 99-02-05, utdrag

Burenstam Linder skriver att "när allt flera beslut tas genom majoritetsröstningar kan riksdagarna i medlemsländerna inte i samma utsträckning som hittills binda sina regeringar" och menar att detta talar för ökad makt till EU-parlamentet.

Är det orimligt att öppet diskutera den moderata EU-linjen mot bakgrund av detta? Överhuvudtaget bör vi, alla Europavänner, våga problematisera centrala frågeställningar när det gäller EU:s fortsatta utveckling.

Burenstam Linder må bli förtörnad på oss för att vi påpekar komplikationerna i moderaternas och hans ställningstaganden. Men komplikationerna finns där och rör vid själva grunden för de europeiska demokratierna. De gör det i ett politiskt sammanhang där ambitionerna att förvandla EU till en superstat finns, inte minst hos de tyska miljöpartisterna vars ledare, Joschka Fisher, Burenstam Linder hänvisade till i sitt förra brev.

Det har också att göra med EMU, Det gjorde Fischer klart och det har Carl Bildt påpekat i sina veckobrev. Den 11 januari skriver Bildt:

Alldeles säkert kommer euron att leda till en ny debatt om framtiden för det europeiska samarbetet i en lång rad olika hänseenden. Redan ser vi en spännande debatt kring frågan om det behövs en harmonisering av olika skattesatser i Europa som en konsekvens av euron. Och alldeles säkert kommer också olika andra finanspolitiska frågeställningar att komma upp i skärningslinjen mellan diskussionerna om eurons framtid och om de kommande fem årens budgetriktlinjer för det europeiska samarbetet.

Jag tillhör dem som utgår från att vi måste vara beredda att ta nya steg när det gäller hur vi organiserar det europeiska samarbetet. Det handlar om att bygga en gemensam europeisk demokrati som ett allt viktigare komplement till den nationella och till den lokala demokratin, Och att se till att denna europeiska demokrati har den styrka och den handlingskraft som kommer att krävas.

Carl Bildt har med all rätt stor trovärdighet som EU-debattör. Han väljer inte sina ord på måfå. Vad innebär det när Bildt väljer orden ”en gemensam europeisk demokrati”? Vad innebär det när han säger att försöken till skatteharmonisering är ”spännande”?

Den 18 januari skriver Bildt, som kommentar till Joschka Fischers tal om behovet av en ”politisk union”:

”Jag tillhör också de som tror att euron måste följas av nya framsteg i det politiska samarbetet på en rad olika områden. Jag begriper inte de som är rädda för att bygga en starkare europeisk demokrati.”


Top of Page
Början på sidan