Kommentarer av Rolf Englund till (Utdrag ur) Veckobrev från Carl Bildt v 43

... Medan USA har en BNP på ca 7.300 miljarder dollar kommer det nya euro-området att ha en BNP på ca 6.800 miljarder dollar, men medan USA har ett underskott gentemot omvärlden på ca 200 miljarder dollar om året har det kommande euro-området ett överskott på ca 100 miljarder dollar om året. (RE: Nästan en Supermakt.)

... Det avgörande är att de arrangemang som beslutats om den gemensamma europeiska centralbanken skapar den mest oberoende centralbank som något stort valutaområde har. (RE: Den som utser ledamöterna, vem det nu är, får ändå med tiden inflytande. För övrigt, i realiteten måste även en centralbank med stort oberoende, som Fed, uppträda så att den behåller förtroendet hos allmänhet och väljare. Det går inte att skriva ett Maastricht-avtal som säger att nu skall vi ha en oberoende centralbank och sedan vifta med papperet och säga att "this means peace and stability in our time".)

Detta skapar goda förutsättningar för den låga inflation som är den grundläggande förutsättningen för låga räntor med all den positiva betydelse som detta på sikt har för alla delar av ekonomin.(RE: Carl Bildt är här medvetet (?) oklar. Menar han nominella eller reala räntor? De senaste årens nedgång i Sverige av (den nominella) räntan har ju dessvärre inte lett en liknande nedgång i de reala räntor som ändå har betydelse för den reala ekonomin. Det kan låta bra med en gemensam valuta - men om man säger att man vill skapa en gemensam europeisk ränta, vilket är den oundvikliga följden, är det nog många som med rätta skulle dra öronen åt sig.)

... Den europeiska ekonomin går nu allt bättre. Europakommissionens höstbedömning av de olika ekonomierna kom också den förra veckan, och innebär klart uppmuntrande läsning. (RE: Det var nog också just det som var meningen med kommissionens rapport. Det är väl inte svårt att i prognoserna uppfylla konvergenskraven. Det är bara att anta en god tillväxt. Det är det kommissionen har gjort. Men det är inte kartan, utan verkligheten som gäller.)

Vi ser en uppgång med bredd och styrka tvärs över hela Europa just nu. Och det finns förutsättningar för att detta kan bli en uthållig uppgång som också skapar förutsättningar för nya jobb. Få saker behövs mer i ett Europa med 18 miljoner arbetslösa.

... Sverige fortsätter att halka efter. Denna senaste prognos innebär att Sverige också 1997 och 1998 kommer att ha en tillväxt under genomsnittet för länderna i EU, och tydligt under den tillväxt som vi ser i grannländer som Finland och Danmark. Därmed illustreras väl att Sveriges ekonomiska problem inte är konjunkturella, utan att de är strukturella. (RE: Inglunda. Med strukturella menas att de inte konjunkturella. Konstigt nog går det bra för exportindustrin, trots det dåliga företagsklimatet, medan det går illa för de företag som vänder sig till åtstramade hemmamarknaden. Det här talet om att det skulle vara strukturella orsaker är ett bra argument för att inte ta ansvar för katastrofen som kronförsvaret ledde till.)

... I början av 1990-talet talade jag ofta om en inriktning av den långsiktiga reformpolitiken så att vi mot mitten av 1990-talet skulle komma upp i samma genomsnittliga tillväxt som Europa i övrigt för att därefter varaktigt kunna ligga över. Nu tvingas vi tyvärr konstatera att detta inte lyckats.

Det var bara 1994 och 1995 som Sverige ett kort tag lyckades ligga över medelvärdet, på samma sätt som vi lyckades ett kort tag i mitten av 1980-talet. I bägge fallen kom detta omedelbart efter och som ett resultat av en kraftig försvagning av valutan 1982 och 1992. (RE: Ett misslyckande skall kallas ett misslyckande)

... Och nu har statsministern i en intervju i Veckans Affärer redovisat en lång rad enligt hans mening allvarliga frågetecken. På frågan varför dessa inte finns i regeringens proposition förklarar han att denna fått sin utformning för att den läses av utlänningar och inte skall reta dem. Regeringens propositioner till riksdagen är tydligen avsedda för utlandet medan regeringens politik för svenskar redovisas i Veckans Affärer.

... Det första och uppenbara är att Sverige reduceras till en åskådare när Europa försöker att bygga bättre för framtiden. Där vi kunde vara med och påverka och skapa stiger vi nu tillbaka och tittar på och grubblar. I stället för att vara med och påverka politiskt såväl som ekonomiskt stiger vi av. Jag vill göra tvärt om.

Jag vill vara med och påverka och skapa... (RE: Ja, det är just det.)

... Ingenting i dag tyder på att vi får en federal superstat.

Och hur som helst tror nog knappast ens de som målar detta spöke på väggen att det skulle vara möjligt inom t ex ett decennium (RE: Ingen kommentar).

... Utanförskapet innebär sämre strukturella förutsättningar för lägre räntor och stabila marknader än vad vi annars skulle ha fått. (RE: Detta är ett påstående.)

... På fredag är det FN-dagen. Den borde vara lika viktig som nationaldagen den 6 juni och Europa-dagen 9 maj. Själv åker jag till Halmstad och talar om fred och internationell samverkan i kyrkan vid Stora Torg.

Stockholm den 22 oktober 1997

Carl Bildt (RE: Bosnienmedlaren som misslyckades med att skapa en gemensam valuta för Bosnien.)


Back to Englund Internetional Home Page