Dito Svegfors

Calmfors Home Page

Home

"Arbetslöshetsproblemet är inte löst!"
Lars Calmfors, SvD Brännpunkt 2000-07-14

Rosengrens artikel innehåller också egendomliga påståenden av typen att "många ledande ekonomer" skulle ha hävdat att "det behövs 7-8 procents arbetslöshet för att hålla inflationen i schack", vilket vittnar om en bristande orientering om den debatt som förts.
Självklart finns det all anledning för ekonomer - liksom för politiker - att reflektera över sin verksamhet. Inom ekonomkåren har det förts en ganska omfattande debatt om de rekommendationer att till varje pris upprätthålla en fast växelkurs som var legio under slutet av 80-talet och ända fram till dess kronan släpptes fri 1992.
Jag är av den bestämda uppfattningen att "trubbigheten" i den rekommendationen i hög grad bidrog till 90-talskrisens djup.


Lars Calmfors på DN Debatt 98-01-16:
Mycket talar för att den nuvarande arbetslösheten i huvudsak är strukturell. I så fall kommer den inte att att försvinna när efterfrågan ökar utan resultatet blir bara löneökningar och inflation.

Boken "Ekonomerna i debatten - gör de någon nytta?"

Lars Calmfors på DN Debatt 92-11-26: Hur ska man förklara den närmast dogmatiska envishet med vilken åtgärder för att motverka den exceptionella sysselsättningsnedgången avvisats?