Kungliga biblioteket Sveriges nationalbibliotek
 

Carl-Emil Englund och Boklotteriet

Vad var Boklotteriet och vem var Carl-Emil Englund? En självklarhet för alla litterärt intresserade på 1950- och 60-talen, men kanske inte för alla idag. Därför hälsar Kungl. biblioteket välkommen till utställningen

Carl-Emil Englund och Boklotteriet

Utställningen invigs på Kungl. biblioteket fredagen den 13 februari 2004 kl. 16 med medverkan av Tor och Rune Englund, Lilian Ahlm och Ove Engström.

Carl-Emil Englund (1903-64) arbetade inom många yrken men han var också författare, främst lyriker, och räknas till proletärdiktarna. Han debuterade med Gryning 1925 och hans poem har ofta en naturnära folkviseton.

Boklotteriet inrättades 1948 på initiativ av Carl-Emil Englund efter det att han som föreståndare för Bok-Konsum i Stockholm anordnat några mindre lotterier. Inkomsterna från det landsomfattande Boklotteriet skulle användas för att förbättra den ekonomiska situationen för författare, som ofta levde under ytterst knappa förhållanden och lotteriet fick en stor betydelse för många av våra stora författare. Englund lyckades få både LO och Kooperationen att ställa sig bakom projektet genom sina tidningar Aftontidningen och Vi. Dessutom tillkom ABF och även Sveriges Lantbruksförbund anslöt sig senare.

Vinsterna bestod till stor del av restupplagor från bokförlagen och vinnarna fick välja mellan olika bokpaket, innehållande böcker av såväl svenska som utländska författare inom olika litterära genrer.
Boklotteriet blev redan från början en succé och de årliga litterära priser man delade ut var inte oansenliga: Lilla Nobelpriset på 25 000 kr i början av 50-talet motsvarar idag en summa på drygt 300 000 kr.

1964 avled Carl-Emil Englund och 1965 ombildades Boklotteriet till stiftelsen Litteraturfrämjandet med samma uppgifter, dvs. att, i syfte att främja svensk litteratur och konst, bedriva lotteriverksamhet och fördela överskottet från denna i form av priser och stipendier. Litteraturfrämjandet stödde litteratur och konst också med andra medel än prisutdelning. År 1976 började man t.ex. med hjälp av statsanslag utge kvalitetslitteratur i serien "En bok för alla". Av organisatoriska och ekonomiska skäl upphörde Litteraturfrämjandet 1992, men "En bok för alla" utges fortfarande.

Utställningen visar material från Boklotteriet: annonser, affischer, lotter och vinstlistor men också många utmärkta porträtt av författare i mer okonventionella sammanhang. Dessutom presenteras författaren Carl-Emil Englund genom samtliga av sina skrifter.

Lördagen den 14 februari kl. 15 i Kungl. bibliotekets hörsal:
Carl-Emil Englund. Från Gryning till Nattens tröskel - en man och hans livsverk. Ett program i ord och ton med Lilian Ahlm, Tor Englund och Ove Engström.
Fri entré

Utställningen pågår till den 13 mars.