HomeSällskapet Eva och Carl-Emil Englunds vänner

Ur Nationalencyklopedin
Englund, Carl-Emil, 1903-64, författare.
E. tillhörde proletärdiktarna och arbetade inom många yrken, innan han ägnade sig åt författarskap. Alltifrån debuten med Gryning (1925) framträdde han främst som lyriker, t.ex. i Skymning blåser över moln och vatten (1945) och Vid nattens tröskel (1961).
Hans poem har ofta en melankolisk folkviseton, med naturbilder som erinrar om Harry Martinson. I sin prosa gav E. uttryck åt expressionistiska stämningar och syndikalistisk övertygelse, t.ex. i Trasiga sagor (1931). Till sin hälsingska hembygd återvände han i Remsor ur Norrland (1935), Spillror ur gårdagen (1944) och Minnet sliter i spindelväv (1946).

År 1948 tog E. initiativet till Boklotteriet och var dess föreståndare från starten.
Han har givit namn åt Carl-Emil Englund-priset.


Carl-Emil Englund - Sävsångaren från finnskogen - Vem var han då?

Fullblodsromantiker och realist!
Drömmare och organisatör!
Uttolkare av finnskogens sagor och folkvisor!
Samhällskritiker som arbetade för förändring!

Skapade och drev Boklotteriet, som gav möjlighet att sprida litteratur i vida kretsar och bistå författare ekonomiskt genom stipendier.

Läs mer här (pdf)


Läs här om Flätsbo, där han växte upp