Home

Carl-Emil Englund-priset

Carl Emil Englund-priset instiftades 1965 av Boklotteriet (Litteraturfrämjandet). Avsikten med priset var att utmärka en lyriker som juryn för Boklotteriet / Litteraturfrämjandet funnit tillhöra de konstnärligt intressantaste i senaste årets produktion på svenska. Priset utdelades i mars månad av Litteraturfrämjandet.
År 1965 utdelades priset för första gången och tilldelades då Lars Forsell.
Priset instiftades till Carl Emil Englunds minne.
Priset utdelades av en jury bestående av sex ledamöter som i sin dagliga gärning följde den litterära utvecklingen, särskilt inom poesien.

Prisets storlek var 15000 kronor under åren 1965 - 1976 och 25000 kronor från och med 1977.


För en förteckning över pristagarna klicka här (pdf)

För Boklotteriets / Litteraturfrämjandets stora pris och Stora romanpriset klicka här