Home

12. Sandvik/Svartvik/Tangen
Industriepoken i Sandvik/Svartvik inleddes med buteljtillverkning vid Sandviks Glasbruk, 1857-77. Den mest kända fabriken var dock Stockholms Benmjölsfabrik eller Sandviks Lim, som bedrev verksamhet här 1889-1965. Under industriområdets storhetstid anlöptes Sandviks och Svartviks ångbåtsbryggor varje halvtimme.


Arbetsstugan i Sandvik-Tangen
Under krisåren ökade antalet hjälpbehövande barn. På initiativ av och med ekonomiskt stöd från Bromma ungdomsråd öppnades 1926 en arbetsstuga i Sandvik-Tangen
Klicka här


Området som nu är bebyggt och heter Minneberg var i mitten av 60-talet ett rent skogsområde med sporadisk bebyggelse. Det enda som gick igenom detta område var en smal skogsväg som slingrade sig under berget.
Klicka här