Folkhemskapitalismen Författare: Ljunggren, Stig-Björn, 1957-

Titel: Folkhemskapitalismen : högerns programutveckling under efterkrigstiden / Stig-Björn Ljunggren

Ort/Förlag: Stockholm : Tiden Utgivningsår: 1992 Omfång: 443 s. Anmärkning: Diss. Uppsala : Univ. ISBN/ISSN: 91-550-3927-8


Ur Stig-Björn Ljunggrens doktorsavhandling "Folkhems-kapitalismen"

"Träffande har denna höger kallats för "radhushögern". (s.148)

fotnot 128: Rolf Englund har här inspirerat till ordet r.

"Att det inte gick att trolla i politiken" var en av den avgående förbundssekreteraren, Rolf Englunds, teser.

En annan var att "Realism utan idealitet är cynism. Idealitet utan realism är naivism. Idealitet parat med realism är konservatism."

Källa: Moderat Debatt 1971:10 (sid 359 fotnot 58) i Stig-Björns bok.

Kommentar RE: Det är ju trevlig att man har påverkat högerns idéutveckling om än inte på det mest centrala området. Det bör dock i klarhetens namn påpekas att det jag brukade säga var: "Det går inte att trolla." Detta vare sig i politiken eller någon annan stans, alltså.


Back to CV