Dala-Demokraten Lördag 18 oktober 1997 Chefredaktör Villy Bergström Tel: 023-475 86 Fax: 023-291 15 e mail: villy.bergstrom@daladem.se

Ann Wibble slutar

Förre finansministern, folkpartisten Ann Wibble, lämnar politiken. I motsats till sin far, förre folkpartiledaren Bertil Ohlin, nådde hon den näst högsta, och kanske viktigaste regeringsposten 1991, när Carl Bildt bildade regering.

Hon misslyckades fullständigt i sin ultraliberala iver. Så fort hon kom i närheten av en mikrofon i fredags motiverade hon sin avgång med att hon städat upp efter socialdemokraterna en gång och att hon inte ville göra det en gång till.

Ja ja, så talar den som gjort efterkrigstidens mest fatala missbedömningar i den ekonomiska politiken. I en begynnande konjunkturnedgång, 1991, stramade hon åt ekonomin med stor kraft och bevisade att keynesianismen håller: Hon framkallade efterkrigstidens första riktiga depression.

Hennes uttalanden gör henne till en smått tragisk figur.

Det skulle hon inte behöva vara. Hon är nämligen ofta både saklig och kunnig, om än besatt av teoretisk men opraktisk liberalism

Mer av Villy Bergström

Mer om Monetarismen och den svenska finanskrisen