Rolf Englund om svenskt bistånd till Tanzania ur manus till boken Bistånd med slagsida, Timbro 1991


Rolf Englund om svenskt bistånd, Tanzania, Vietnam, Ingvar Carlsson om socialismen och kapitalismen samt om socialdemokraterna och enpartistaten, ur manus till boken Bistånd med slagsida, Timbro 1991


Mr. Sebastian Edwards is professor of international economics at UCLA and author of "Crisis and Reform in Latin America: From Despair to Hope" (Oxford University Press, 1995).