Superdollarn står sig
Finanstidningen 2001-05-22

Euron är undervärderad mot dollarn och alla ekonomiska fundamenta talar för att euron snart kommer att stärkas. Detta har upprepats som ett mantra det senaste året.

Men trots att världsekonomin gått igenom en period där prognoserna pekat på att Euroområdet skulle växa snabbare än USA, samtidigt som de amerikanska börserna föll, har vi inte sett någon euro-återhämtning att tala om, konstaterar SEB i sin konjunkturprognos. Och enligt bankens ekonomer har tåget för euron gått för denna gång. För nu vänder såväl börserna som konjunkturen uppåt igen. Euron kommer att fortsätta handlas runt 0,90 mot dollarn.

- För att uttrycka det lite vulgärt. Om euron inte ens lyckades stärkas under det senaste halvåret, när fan ska den då någonsin stärkas, frågar sig SEB:s chefekonom Klas Eklund.

Dollarns styrka anses bero på att portfölj- och direktinvesteringar i dag spelar en större roll för växelkurserna än fundamenta som bytesbalans, inflation och korträntor. Så länge som världens placerare rankar USA-ekonomins långsiktiga tillväxtpotential och de amerikanska företagens avkastning högre än eurozonen och dess företag kommer dollarn att förbli stark, menar SEB.

Därtill tar inte de modeller som visar på eurons låga värdering hänsyn till att euron är en ny valuta för en nybildad - ej optimal - valutaunion, ledd av en oprövad centralbank.

Under de senaste åren har kronan, med periodvisa undantag, samvarierat med eurons växelkurs. Skulle den kopplingen bestå, kommer kronan att tyngas av en svag euro också framöver, bedömer SEB.

- Sammantaget tror vi att kronan kan försvagas ytterligare något under sommaren för att sedan återhämta sig till ungefär samma nivåer som i dag, säger Klas Eklund.

Tillbaka till Klas Eklund