Rune Andersson

Mer om Rune Andersson och EMU hos www.nejtillemu.com

Fler näringslivsskeptiker


Rune Andersson i SvD 99-06-28

Rune Andersson har länge varit emot att Sverige ska gå med i EMU - tvärt emot den officiella inställningen i närings livet. Det som oroar honom är att EMU leder till en federal stat. Och där får Tyskland, i kraft av sin ekonomiska styrka, en avgörande roll. Efter andra världskriget var Tyskland väldigt bra på att producera varor, påpekar han. Hela deras system med kraftiga regleringar, kollektivism, centrala avtal, höga sjuk ersättningar, det extrema välfärdssamhället - allt det som Sverige i stor utsträckning kopierat - var väldigt fram gångsrikt.

- Men nu, i 2000-talets samhälle, är det tjänstesektorn som ska öka sysselsättningen och tillväxten. Och där är den tyska modellen, enligt min uppfattning, den sämsta förebild du kan ha.

Andersson hyllar i stället "den anglosaxiska modellen", med individualism, individella avtal, lägre skatter och frihet från statliga regleringar och byråkrati - allt det som karaktäriserar USA och Storbritannien i dag.

- Detta är den rätta sam hällsmodellen för de kom mande decennierna. Men Storbritannien, som är den enda dynamiska stormakten i Eu ropa, är ju inte ens med i EMU!

- Den dag jag ser att Tysk land börjat förändras mot det anglosaxiska tänkandet, mot det som präglar tjänstesamhället, och Storbritannien fått en större roll i EU, kanske gått med i EMU, då kommer saken i ett annat läge. Men så länge jag inte ser detta finns det ingen anledning att stressa.

- Passa, vänta, ta det lugnt med EMU. Vi har ingen brådska. Vi kan åtminstone vänta tills engelsmännen har bestämt sig.

Han är också rädd för att ha en enda ekonomisk modell i Europa, vilket blir konsekvenen om man har om man har en gemensam förbundsstat.

- Då försvinner det som ändå varit fördelar, konkurrrensen mellan olika samhällssystem, skattesystem, olika ekonomisk-politiskt tänkande. Under 60-70-talet kunde vi lära oss mycket av tyskarna, och engelsmännen lärde sig så småningom av dem också. Nu kan vi alla lära oss av britterna. Vad händer om vi får ett enda system? Då har vi ju ingen att titta på, lära oss av.


Rune Andersson i Summerat - SVT 1 97-05-11

Rune Andersson, Trelleborg AB, tycker att det är mycket bra att vänta med ett EMU-inträde och själv är han negativ till EMU.

/Utdrag ur ett längre inslag/

Programledare/HS: - Rune Andersson, du är ordförande i Trelleborgs-koncernen. Är det bra att vänta med inträdet till valuta-unionen?

Rune Andersson: - Jag tycker att det är mycket bra att vänta, ja. Jag kan återkomma till det sedan.

/.../

Programledare/NC: - Du vet vilken väg du vill välja, Rune Andersson?

Rune Andersson: - Ja, det framställs ju här som om euron vore någon världsvaluta. Det är ju förvisso inte så, utan oavsett om man nu bildar det här euro så vet vi att i Storbritannien har den nye premiärministern lovat att man går inte in utan föregående folkomröstning, och där är en mycket negativ opinion. Danmark kommer inte att gå in utan folkomröstning.

Så lägger vi ihop de länder Sverige gör affärer med, alltså Storbritannien, Danmark, Norge är inte med, USA, Fjärran Östern och så vidare, så finner man ju att det här som man nu talar om som EMU eller valutaunionen, det är trots allt väsentligt mindre än hälften. Så att jag tror inte att det blir några löner i euron, utan i så fall hellre i dollarn, om man nu får tillstånd att... det kan vi göra upp med facket.

Programledare/HS: - Men hela övriga näringslivet tycks ju vara övertygade om att euron är den rätta valutan för svenska näringslivet framöver. Du är nästan den ende som är emot det. Har de andra inte fattat någonting?

Rune Andersson: - Jag är inte den enda den som är emot, men det kanske inte är så många som uppträder offentligt. Men vi som är emot det vi har ändå varit med på 80-talet och sett vad som hände. Vi har faktiskt gjort det här experimentet en gång tidigare. Vi hade ju en fast valuta under 1980-talet. Och problemet med det är ju att en valutakurs fungerar som en termostat i ett hus kan man säga. När det blir överhettat så kyler den ned och när den blir avkylt så värmer den upp.

Vad vi gjorde för fel på 80-talet var att vi hade en fast valuta. Det innebar en förfärlig kris, därför att den svenska löneutvecklingen översteg omvärldens. Vi fick en dålig konkurrenskraft. Investeringarna gick utomlands. Och som lök på laxen så fick vi en fastighetskris och så småningom en bankkris, beroende på att räntan gick ju inte upp på det sätt som den hade gjort om vi hade haft en flytande valuta.

Programledare/HS: - Du skulle vilja ha ett mer marknadsinriktat system, så att säga? Du tycker att det här är...?

Rune Andersson: - Ja, alltså skillnaden mellan att ha en euro eller att ha en fast valuta som vi hade på 80-talet, det är ju att den här termostaten, man både låser in den och kastar nyckeln så att man aldrig kan öppna den. Vi har gjort det här experimentet både på 70-talet och 80-talet, och vi har vid ett flertal tillfällen fått backa och devalvera. Och därför tycker jag att en flytande valuta är det absolut enklaste och mest praktiska. Man ska inte överdriva problemet, för det blir ett...

Programledare/HS: - Och låta marknaden bestämma priset på den svenska valutan?

Rune Andersson: - Ja, då får man en balans. Då får vi inte sådana här chocker med stor arbetslöshet och en massa andra ekonomiska problem.

/.../

Rune Andersson: - Verkligheten tar ändå ut sin rätt vad än Göran Johnsson säger. Verkligheten tar ut sin rätt, om du kallar det marknaden eller verkligheten. Om du har en felvärderad valuta som vi hade på 80-talet så blir det en totalkrasch i stället när du devalverar med 20 procent. Och har du då låst in den och har en för hög löneutveckling i Sverige, eller på annat sätt en för dålig konkurrenskraft, så blir det en krasch på något annat sätt. Massarbetslöshet eller något annat. Verkligheten kommer man inte ifrån genom politiska projekt.

Och dessutom skulle jag vilja säga att det här med spekulation, den stora spekulationen vi haft på valutor det var när vi hade en fast valuta som var orealistisk. Då blev det stora spekulationer mot engelska pundet och svenska kronan. Sedan vi fick fri valuta så har det inte blivit några spekulationer.

/.../

/Reportage om italienarna och EMU/

Programledare/HS: - Vad tror du, Rune Andersson?

Rune Andersson: - Jag tror att italienarna upplever en så stor besvikelse över hur politiken har skötts i landet. Och då tror man kanske att det blir bättre om någon annan sköter det. Det är ju en förklaring. Och den finns säkert hos många svenskar också som är positiva till EMU. Man tror att det blir bättre om någon annan löser problemen.

/.../

Rune Andersson: - Det finns ju en annan aspekt på det här. Det där är väl mera ovidkommande frågor. Det finns ju en annan aspekt på det här, och det är ju att kärnländerna i Europa det är ju Tyskland och Frankrike. De har ju ett oerhört stort projekt framför sig att försöka avreglera sin ekonomi och försöka få fart på tillväxten. De har nästan dubbelt så hög arbetslöshet som Storbritannien som står utanför.

Och det är klart, ska man gå med i en klubb så kan det ju vara bra att gå med i en klubb som är bra. Och den kontinentala klubben är ju inte speciellt bra och har ju så mycket problem kvar. Så att jag tror hos många svenskar som är negativa finns också synpunkten att Storbritannien är ju ändå ett föredöme i ekonomisk utveckling nu. Och varför ska man gå med bland de sämsta?

/Reportage om Kinnarp/

Programledare/HS: - Rune Andersson, för många andra företagsledare så är ju valutaunionen en förutsättning för att de inte ska flytta från landet säger de.

Rune Andersson: - Det har jag faktiskt inte hört någon säga, men...

Programledare/HS: - Men det är ett argument för att... I debatten om företagsklimatet i Sverige säger ju många företagsledare att valutaunionen måste vi vara med i, annars så drar vi.

Rune Andersson: - Jag ser det på det sättet att om man funderar på investeringar framöver, det är förenat med mycket risker. Men om man skulle välja på alternativet att Sverige har flytande valuta eller Sverige har en låst valuta, så tycker jag det skulle kännas tryggare med en flytande valuta. För då vet vi att den ställer in sig så att säga så att ekonomin får balans.

Och det baserar jag på erfarenheten från 70/80-talet när vi hade en fast valuta. Då var sannerligen inte Sverige ett bra investeringsland. Det blir ju oberäkneligt om vi går med i valutaunionen och fortsätter med en högre kostnadsutveckling. Vi har ju fortsatt nu både 80- och 90-talen mycket högre än omvärlden. Så att jag tycker det är ett felaktigt argument. Jag tycker inte Sverige skulle vara på något sätt säkrare som investeringsland om vi gick med i valutaunionen. Det tycker jag inte.

/.../

Linda Steneberg, EU-kommissionen: - Och för det tredje så tror jag också, och det vet du bättre än jag, men är det inte så att för företag är osäkerhet något negativt? Det är bättre att veta vad som kommer att hända.

Rune Andersson: - Jo, men jag håller med dig, men jag menar att osäkerheten blir ju större om vi låser valutan och inte har kommit tillrätta med våra egna problem. Vi har ju i Sverige haft en mycket högre löneutveckling.../avbryts/

Programledare/HS: - Men Rune Andersson, man räknar ju med att vi får betala ett pris för detta också. Att det är en ränteskillnad till exempel gentemot Tyskland som är på 1,5 procent någonting, som de andra länderna då som förväntas gå med i valutaunionen inte betalar.

Rune Andersson: - Just det.

Programledare/HS: - Är det värt den här.../avbryts/

Rune Andersson: - På kort sikt har vi ju den här räntepremien så att säga som baseras på vår dåliga historia, att förtroendet inte har återställts för Sverige. Det är helt riktigt. Men det blir ju ett ännu mycket större problem på lite sikt om vi inte har lika bra konkurrenskraft som andra länder men fortfarande har en fast valuta. Så att det är ju en form av försäkringspremie vi betalar. För att i det långa loppet så får vi ju den ränta vi förtjänar. Schweiz har mycket lägre ränta än något EMU-land. Norge har låg ränta och så vidare.

Programledare/HS: - Tror du att Sverige utanför EMU skulle kunna nå upp till... eller nå ner till de räntenivåer då som Schweiz har?

Rune Andersson: - Ja absolut. Ja Schweiz vet jag inte, men att vi skulle komma ner under ett EMU som innefattar hela Sydeuropa det skulle jag nog inte vara speciellt orolig för på några års sikt. För att där finns också ett antal länder.../avbryts/

Linda Steneberg: - Men nu ska man ju inte dra hela Sydeuropa över en kam. Vi har ju flera ekonomier i Sydeuropa som är väldigt sunda.

Rune Andersson: - Ja.

Linda Steneberg: - Det här är någonting man ofta hör i debatten här i Sverige, Sydeuropa. Men det stämmer inte längre med verkligheten.

Rune Andersson: - Nej men de har också en inflationshistoria.

/.../

Rune Andersson: - Men jag tycker man blandar ihop två saker här. Konkurrensen är ju hård oavsett om vi går med i EMU eller inte. Det har inte med valutan att göra. Det har ju att göra med att vi har öppnat upp i Europa. Det tycker jag är väldigt bra. För jag menar även en liten företagare kan faktiskt räkna om D-marken till krona, så konkurrensen finns där ändå.

Programledare/NC: - Fastän jämförelserna måste bli oerhört mycket lättare med en gemensam valuta.

Rune Andersson: - Ja det är ju inte svårt i dag. Det är väldigt enkelt. Det är lika enkelt att räkna om en D-mark till en krona som att räkna om en dollar, för det kommer vi ändå att ha kvar. Så jag menar det problemet löser vi inte.

Lina Steneberg: - Men här slipper de försäkra sig.

Rune Andersson: - Ja han får dessutom premien om han säljer på termin. Men det är den ena saken att jag tycker inte man ska blanda in konkurrensbegreppet, för det kommer att vara lika hårt i vilket fall som helst.

Men det andra som Göran säger, att vi måste ha en löneutveckling som stämmer med omvärlden, ja men då får vi väl se det först. Vi har inte haft det och vi har inte ens haft det de senaste åren. Trots en arbetslöshet som tillhör de högsta i Europa så har vi de senaste åren också haft en högre löne-utveckling än omvärlden. Det är därför jag tycker: visa då att det här fungerar i Sverige, att lönemarknaden fungerar. Och det är ytterligare ett argument då för att skjuta på det här projektet. Så får vi väl se om det fungerar.

/.../

Linda Steneberg: - ...Om vi vill behålla, och det vill jag, det tror jag fler här är överens med mig om, om vi vill behålla en välfärd, en europeisk välfärdsmodell så måste vi kunna finansiera den också. Och det skulle vi inte kunna fortsätta med i längden om vi hade lånat mer och mer och mer för att finansiera. Det går inte.

Programledare/HS: - Vad tror du om det här resonemanget, Rune Andersson, som företagsledare?

Rune Andersson: - Ja alltså inflationen den beror ju framförallt på vilka beslut som fattas inne i ett land. Vi hade en fast valuta under 70- och 80-talet men en mycket hög inflation. Nu har vi haft en rörlig flytande valuta under fem år och vi har inte haft så låg inflation i Sverige sedan 60-talet som vi har nu.

Så att det är ju alldeles fel att påstå att EMU på något sätt ger oss lägre inflation. Inflationen beror på hur vi hanterar frågorna hemma, vilken löneökning vi har, vilken räntepolitik vi har, vilken finanspolitik vi har. Allt detta beslutas inom ett land. Det finns inga genvägar till låg ränta nämligen utöver de egna besluten.

Programledare/HS: - Det betyder alltså att företagen kan inte heller ge något besked menar du i den här frågan. Alltså jag menar det debatten handlar om väldigt mycket det är blir det fler jobb om vi går med i valutaunionen eller om vi står utanför? Har du något besked i den frågan eller går det att svara på den frågan.

Rune Andersson: - Den går inte att svara på, för då måste man samtidigt svara på följande fråga: Hur kommer Sverige att styras i de två alternativen? Om Sverige sköter sin ekonomi på ett bra sätt, har balans i budgeten - jag håller med om allt det Linda säger. Naturligtvis måste man finansiera sina utgifter. Det får ju inte finnas någon tvekan om det. Driver Sverige en bra ekonomisk politik så kommer vi ju att få en ökad konkurrenskraft. Får vi en löneökning som påminner om omvärlden får vi också en bättre och bättre konkurrenskraft. Då kommer Sverige att hävda sig alldeles utmärkt antingen vi är med i EMU eller vi är utanför EMU.

Däremot är det för mig, och det tror jag för alla som har tänkt igenom det här, att misslyckas vi med det här och går med i EMU då tar vi en jätterisk. Men vi tar ingen risk om vi är utanför, för gör vi det rätt så blir det bra i båda fallen. Men gör vi fel och står utanför EMU så finns det i alla fall korrigeringar, för då kommer valutakursen att ändras.


Fler näringslivsskeptiker

Englund Home Page

nejtillemu.com