SHB kurs och börsvärde 1990-98
Handelsbankens aktiekurs (index) och börsvärde (mdkr) 1990-98


Bengt Dennis om Arne Mårtensson


Wohlin m fl om krisen (highly recommended)


Monetarism and Swedish financial Crisis

Home