HSBs oktrojansökan i utdrag


Skydd för sparande i sparkasseverksamhet - utredning av Bengt K.Å. Johansson - SOU 1996:81 Senast uppdaterad 96-06-30


HSBs oktrojansökan inlämnad!


HSB vill starta egen bank

Källa: DN/TT 96-03-27

Beslutet att söka tillstånd - oktroj - togs av styrelsen i HSB Sverige (AB) på tisdagen (0326).

- Det innebär att medlemmarna får insättningsgaranti precis som i andra banker. Då kan man heller inte misstänkliggöra HSB och antyda att vi inte har pengar till insättarna, säger Jan Andersson, VD för HSB Sverige.

HSB Bank blir ett helägt dotterbolag till HSB Sverige.

Beslutet att söka banktillstånd innebär sannolikt att HSB nu skrinlägger planerna på att ta över lilla JP Bank som HSB numer är största aktieägare i.

Det blir heller inget av planerna på ett fördjupat samarbete med Sparbanken Sverige.

HSB kommer också att ansöka om att få starta ett kreditmarknadsbolag, som ska ge långa lån till bostadsrättsföreningar. Sådana lån får den tilltänkta banken inte ge.

Hela HSBs finansverksamhet ska föras över till de båda nya bolagen. Det handlar både om sparkassornas pengar (RE: HSB har inga sparkassor - HSB är en sparkassa - Vad är för övrigt en sparkassa, det finns väl inte i någon lag?)

och om HSBs inlåning från regionala HSB-föreningar och bostadsrättsföreningar.

Totalt omsätter finansverksamheten i HSB:s Riksförbund (OBS Riksförbund) åtta miljarder kronor.

Vår målsättning är att HSB Bank skall vara i gång under det här året, säger Jan Andersson.


HSB äger många fler aktier i JP Bank

Källa Dagens Industri 96-02-06

HSB äger många fler aktier i JP Bank än vad som tidigare varit känt. Köpen har skett genom ett par lokala HSB föreningar. Men alla aktieposter är registrerade på samma adress: HSBs finanschef Hans Edvinsson. HSB har inte meddelat fondbörsen att ägandet uppgår till 28,7 procent av kapitalet och 22,2 procent av rösterna. Enligt lag ska så stora aktieposter offentliggöras.


Blir lägre ränta dödsstöten för nya Brf? Rolf Englund i Sunt Förnuft nr 5/95