Hilda och Georg Dahlin


Ingegerd Hagelin bläddrar i albumet och visar Hilda Dahlins teckningar.
Med säker och elegant pennföring skildras barndomshemmet i Skäralid, färden över Atlanten till New York, tillvaron i Helsingborg och mötet med hennes tillkommande Georg Dahlin.
Helsingsborgs Dagblad 31 juli 2008

Pressmeddelande om utställningen


Hildas, och därmed även brodern Hjalmars, födelsehus ligger, numera ombyggt, alldeles till höger om Skäralids-ingången till Söderåsens Nationalpark och inrymmer nu Skäralids kaffestuga.

Närmaste ort är Ljungbyhed

Mer om Ljungbyhed hos Klippans kommun


Hem till familjen