HSB:s bankstart skjuts upp

Ur HSB extra nr 8/1996

Starten för HSB Bank kommer att skjutas upp. Finansinspektionens handläggning av ärendet kommer inte att vara klar förrän i november, vilket innebär att beslutet om bankotroj blir fördröjt i flera månader.

Enligt HSBs ursprungliga planer skulle HSB Bank vara i gång till årsskiftet, men finansinspektionens handläggning har dragit ut på tiden. Därför räknar bankprojektets ledning nu med driftstart under andra kvartalet 1997.

Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle finansinspektionen ha lämnat sin utredning om HSBs bankansökan vidare till regeringen i november, men detta blir fördröjt flera månader. Ett klartecken från regeringen väntas inte förrän tidigast till årsskiftet.

Det är viktigt att poängtera att det inte handlar om något problem eller några tveksamheter i vår ansökan, säger Bo Korposoff, som är projektledare för banken. I stället är det frågan om värderingen av den kreditportfölj som banken ska ta över som har dragit ut på tiden.

Det är sådant som tar tid. För oss är det snarare bra att starten skjuts upp, eftersom vi då hinner göra ett kvalitetsmässigt bättre förberedelsearbete. I själva verket tror jag att vi tjänar på detta, säger Bo Korposoff.


åter till krisen för HSB och Riksbyggen