SvD/TT 96-06-26

För drygt två år sedan gav konkurrensverket klartecken för HSB-rörelsens rekommendationer till nya normalstadgar för organisationens bostadsrättsföreningar. Nu har dock Marknadsdomstolen bestämt att Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation (SBC) har rätt att överklaga beslutet.

Tvisten kan ses som ett led kampen mellan den privata och kooperativa bostadsrättsrörelsen. Enligt SBC försöker HSB-rörelsen med sina förslag till normalstadgar knyta upp sina bostadsrättsföreningar så att dessa inte kan upphandla administrativ tjänster för sin förvaltning från annat håll än HSB-rörelsen.

I sakfrågan har Konkurrensverket gjort bedömningen att det finns inslag i normalstadgarna som i praktiken hindrar bostadsrättsföreningarna från att fritt handla upp förvaltningstjänster på marknaden. Men detta påverkar inte konkurrensen så mycket att stadgarna bör förbjudas, tyckte verket i sitt beslut för två år sedan.

Såväl Konkurrensverket som HSB har tyckt att SBC inte bör ha rätt att överklaga beslutet.

Men nu har Marknadsdomstolen som sista instans, bestämt att SBC berörs av beslutet och därför har rätt att överklaga det.