HSBs nyemission oktober-december 1995

Sammandrag av TT-telegram följt av en kommentar

"Nyemission stärker HSB centralt - Ansökan om bankoktroj"

Ett kapitaltillskott på 800 miljoner kronor. Därefter kommer HSB Sverige att ansöka om tillstånd för att bedriva bankverksamhet.

På torsdagen (95-10-26) skickades prospektet ut till landets 51 regionala HSB-föreningar - en nyemission som ska fylla bostadsjättens skrala kassa....

Med den nu föreslagna emissionen går man kritikerna till mötes och stärker kapitaltäckningsgraden i HSB Sverige till över åtta procent, vilket är ett minikrav för att få ansöka om bankoktroj....

Trots att HSB centralt stärker sin kapitalbas, tillskjuts inte HSB-organisationen totalt några nya pengar. Det blir i stället de regionala föreningarna som genom att teckna aktier i HSB Sverige stärker den centrala organisationen...

Om emissionen fulltecknas kommer de regionala föreningarna att äga 51 % och HSBs Riksförbund 49 %...

De nya aktierna emitteras till en kurs av 4.000 kr per aktie. Teckningsperioden pågår mellan den 1 november och den 4 december. Den 6 december ska en extra förbundsstämma godkänna omorganisationen.

Riksförbundet avser för sin del att som betalning för aktierna byta in aktier i vissa fastighetsbolag, värda 200 miljoner kronor, enligt prospektet.

De regionala föreningarna får betala 510 miljoner kronor för 51 procent av aktierna

TT-telegrammet hade byline Olle Lindström.


Kommentar av Rolf Englund:

Om HSBs Riksförbund byter aktier i fastighetsbolag värda 200 miljoner kronor mot aktier i HSB Sverige AB värda lika mycket förbättas inte dess balansräkning. Men det som sker är med största säkerhet - jag vet inte för när jag ringde HSBs informationschef Oskar Ruhmén och ville ha prospektet sade han att visst är det offentligt, men tvärr, det hade just tagit slut - det som HSB nu försöker genomföra i tysthet utan debatt är att sälja bolag med fastigheter för kanske 3 miljarrder ihopbuntade med skulder på kanske 2,8 miljarder, det blir ett värde på 200 miljooner kronor, om, säger om fastigheterna är värda 3 miljarrder, som HSB uppger. Men har HSB övertygande visat alla dem som bor i HSBs bostadsrättsföreningar att fastigheterna faktiskt är värda så mycket? Vem intygar att så är fallet? Eller är det HSB:s egen värdering?

95-11-08