Andrakammarvalet i Sverige 1928, även kallat "kosackvalet"
Socialdemokraterna hade ett valtekniskt samarbete med SKP i form av en allians med gemensamma beteckningen Arbetarepartiet.
Detta valtekniska samarbete användes särskilt av högern i propagandasyfte för att sammankoppla socialdemokraterna med bolsjevikerna i Sovjetunionen. I synnerhet då SKP var ett av partierna i Kommunistiska internationalen och därmed organisatoriskt underställt Moskvakommunisterna.

På valaffischerna användes en väldigt hätsk ton mot meningsmotståndarna.... Wikipedia

Tillbaka till löntagarfonderna