CARL BILDT, LARS LEIJONBORG, ALF SVENSSON på DN DEBATT 8/6 1998 Carl Bildt, Lars Leijonborg och Alf Svensson presenterar ett gemensamt sjupunktsprogram för nästa mandatperiod.

Jobben måste bli den viktigaste frågan i 1998 års valrörelse.

Arbetslösheten, den öppna och den dolda, är vårt lands största ekonomiska och sociala problem. Att skapa radikalt bättre förutsättningar för nya jobb och tillväxt måste därför vara det avgörande politiska uppdraget under de år då Sverige tar steget in i 2000-talet.

Det är den drastiska ökningen av arbetslösheten som är 1990-talets stora politiska misslyckande.

I början av detta decennium hade cirka 4,4 miljoner svenskar arbete ­ i dag är det mindre än 3,9 miljoner.

För oss är det uppenbart att huvudansvaret för detta ligger hos socialdemokraterna. Vi kommer inte att tillåta att de smiter undan från det ansvaret.

Det stora fallet i sysselsättning inträffade mellan åren 1990 och 1993.

Det var resultatet av att socialdemokraterna ägnade 1980-talet åt skattehöjningar och löntagarfonder i stället för att ta itu med vårt lands verkliga problem.

Den så kallade tredje vägens ekonomiska politik isolerade Sverige från Europa, banade vägen för lånekarusell och bankkris och förde oss in i den kostnadskris som ledde till sysselsättningsraset.


RE: Anne Wibble berättar i sin bok "Två cigg och en kopp kaffe", i kapitel 2 "Kampen för kronan", om hur det gick till.

På sidan 30 finns en bild med bildtext: "Optimism i folkpartiet om en uppgörelse. Fr v Carl B Hamilton, Bo Könberg, Staffan Herrström, Lars Leijonborg och Peter Örn. Bilden är tagen tidigt på morgonen den 20 september."

Lars Leijonborg om EMUWohlin


Home