På finansmarknaden var detta en ytterst dyster tid.
Man talar om ”the 1973–1974 bear market”, en utdragen kris som varade från januari 1973 till december 1974.
Detta kunde ses som en följd dels av oljekrisen dels av att Bretton Woods-systemet kollapsat den 15 augusti 1971
då USA ensidigt avslutat konvertera amerikanska dollar till guld.
Janerik Larsson, blog SvD 10 juli 2014

Full text


“Stagflation” remains a word not uttered in the polite company of the financial world.
"Many of today's investors were still in diapers (blöjbarn) during the great stagflation of the 1970s.
Those who weren't will never forget the darkest period in modern financial market history."
just long enough ago that most adults in the financial markets don’t remember it
Amity Shlaes, Stephen Roach et al

Full text


Between 11 January 1973 and 6 December 1974, Dow Jones lost over 45% of its value.
WikipediaRolf Englund 1987-10-26 För Svensk Tidskrift nr 9/1987
Kanske är det på sidan 20 i den amerikanska affärstidskriften Fortune av den 28 september 1987 man skall börja leta efter den gemensamma förklaringen till skuldkrisen, börsuppgången och börsrasen samt vad man brukar kalla stagflationen (kombinationen av inflation och arbetslöshet).
Där återfinns längst nere i hörnet, alldeles i början på det diagram som stiger mot höjderna över hela nästa sidan, som visar att den som satsade 100.000 dollar 1982 hade 395.000 dollar den 1 september 1987, ett datum.
Det datum som där angavs som utgångspunkt för uppgången på börsen var den 12 augusti 1982.
Vad var det då, frågar man sig, som hände fredagen den 13 augusti, som satte fart på världens aktiebörser? Jo, det som hände den dagen var att Mexico förklarade att man inte längre kunde betala sin utlandsskulder.
Det var skuldkrisens födelsedag.
Läs mer här