Rolf Englund på Nationalekonomiska Föreningen 1999 (Bosse Ringholm finansminister)
Källa: Ekonomisk Debatt, nr 1 år 2000

Statsfinanserna svänger väldigt drastiskt.

Jag tror att det är Nils Lundgren som har sagt att det är ett sving på 17 procent mellan den djupast lågkonjunkturen, när Anne Wibble skulle spara, och nu.

Detta sving är intressant också ur EMU-sammanhang och stabilitetspakten. Vad skall vi göra när stabilitetspakten sätter hinder för att parera en lågkonjunktur? Det var det ena.

Jfr min motsvarande fråga på Nationalekonomiska Föreningen 1997

Det andra är den överdrivna fixeringen vid statsfinanserna i det här landet. Expressen och andra brukar skriva "Nu går det bra för aktiebolaget Sverige". Men Sverige är inget aktiebolag, inte heller Katrinebolms kommun eller Stockholms Läns Landsting. Utan vi är ett land.

Jag undrar om det i själva verket är så att statsfinanserna egentligen är en konjunkturindikator? Och en mycket bra sådan ehuru en lagging indicator.

Rolf Englund på andra möten med Nationalekonomiska Föreningen

Utredningen om stabiliseringspolitik för full sysselsättning vid svenskt medlemskap i valutaunionen (Fi 2000:07) Stabiliseringspolitik i valutaunionen (SOU 2002:16)


Rolf Englund Home Page- nejtillemu.com