Nu sjunger vi ut!- en allsång mot EMU

(en tidigare version använd mot löntagarfonderna)

Melodi: Pomp and Circumstance

Nu höjer vi tonen - nu sjunger vi ut,

Vår kamp för nationen - den tar aldrig slut.

Vår stämma skall ljuda - tills målet är nått

För allas vårt bästa - tills alla förstått

att svensken och tysken - till samma folkhem nått.

Så kan vi befästa - den frihet vi i Sverige har nått.

----------------------------

Vad är det för likhet mellan planerna på löntagarfonder och planerna på En Gemensam Europeisk Valuta, kanske Du undrar?

Efter vad jag förstår ligger likheten däri, att båda är jättelika elitistiska och utopistiska projekt i skala 1:1 av ett slag som ej bör genomföras.

Vad gör man om experimentet misslyckas?

Det var svårt att backa från socialismen.

Det skulle bli svårt att backa från en gemensamma europeisk valutan.

Därför bör den ej införas. Projektet skall stoppas, liksom löntagarfonderna och socialismen.