Om han på Vasa-borgen

Thomas Gür

Kan humlan flyga

Calmfors

Mer om krisen 1992

Home

Rolf Englund på internet 2001-03-14

För snart ett år sedan (14/4) pekade SvD i en ledare på att det efter sju feta år oftast kommer sju magra, heter det i en SvD-ledare i dag 2001-03-14.

Kommentar RE: Nu får SvDs ledarsida bestämma sig om Moses hade rätt eller fel.

I en ledare “Felet med Mosesteorin” skrev SvD 2000-03-02 att “efter decennier av skleros och Delorium har EU mycket att lära av den ekonomiska förnyelsen i USA, som tog sin början under Reagan-åren. Aven statsministern bör ta sig tid att studera Prodi-programmets förslag till reformer. Perssons ekonomiska filosofi samman fattas numera i sentensen om sju feta år, följda av sju magra, den s k Mosesteorin.

Den stämmer inte på USA, som har upplevt en ekonomisk framgång av historiska mått över de senaste decennierna. Trots flera börschocker, av vilka vi sannolikt inte har sett den sista, förefaller den amerikanska modellen överlägsen den svenska och den europeiska; inte i alla avseenden, men många. Allt annat lika skulle 30 miljoner fler européer kunna vara i arbete, varav betydligt fler kvinnor.

/Det är fel att/ vända blicken bort från den amerikanska modellen och till siste arbetslös hålla fast vid alla de gamla krusbärsdogmerna. Då har vi inget att lära av det ekonomiska språnget i väster.

Då kan vi lugnt fortsätta att irra i öknen och yra om sju år av olika vikttillstånd.

Slut citat.

Kommentar RE:

Detta kan synas som en smålustighet, men det är djupt allvarligt. Under det här pratet om Moses ligger nämligen frågan om konjunktursvängningarna har upphört (som i USA efter Reagans avregleringar och den Nya Erans intåg) eller om konjunktursvängningarna fortsätter, som Moses, Keynes, m fl anser, och som det nu verkar även i USA under George Bush II.

Om konjunktursvängningarna fortsätter även i USA, då är vi inte i någon Ny Era. Då är det inte en ny era utan en helt vanlig bubbelekonomi som förklarar utvecklingen i USA de senaste åren.

Om det är en bubbla, vilket jag enträget hävdat under de senaste åren i alltför många meddelanden till Er alla, då är det inte strukturellt, utan konjunkturellt.

Om det är konjunkturellt i USA nu, kan det mycket väl även ha varit konjunkturellt i Sverige 1992, vilket jag enträget hävdat under de senaste åren i alltför många meddelanden till Er alla,

Om det var konjunkturellt i Sverige 1992 var det inte strukturellt. Om det inte var strukturellt var Bildt/Wibble-regeringens politik (liksom krisuppgörelserna med s) felaktiga.

Om det var felaktigt, vilket jag enträget hävdat under de senaste åren i alltför många meddelanden till Er alla, har SvD liksom de flesta andra visat sig vara inkompetenta för sina uppdrag. Sådant bör på något sätt bestraffas, inte belönas med typ bostad i en Vasa-borg i Västerås.

Moses-ledaren kan läsas på http://www.nejtillemu.com/mjsvd.htm#moses

Mer om den nya eran på http://www.internetional.se/egoomnewera.htm och http://www.internetional.se/svdbu.htm

Jag rekommenderar gärna artikeln "Why people don't understand" på http://www.internetional.se/thevisionthing.htm

- Vi är trots allt en socialkonservativ, liberal, kulturradikal allmänborgerlig tidning på ledarplats. (Mats Johansson i ruta på ledarsidan 2000-04-22)

Om någon av Er kan maila mig SvD-ledaren från 14/4 vore jag tacksam. Det vore intressant att läsa den, för att fullständigt förstå det här med SvD och Moses.