SvD 97-03-30
Bildtext: Civilekonom Rolf Englund ledde motståndet mot SE-bankens vinstandelssystem.
Styrelseordföranden Lars-Eric Thunholm (närmast kameran) tycktes dock vara säker på utgången.

Kommentar av RE: Referatet i Dagens Nyheter visade dock att det blev hårt:
"I den avgörande omröstningen avstod de stora aktieägarna från att ta ställning
och styrelsens förslag gick igenom med 627 302 röster mot 7 314 nej och
943 856 nedlagda."


Rolf Englunds brev till styrelsen för S-E-Banken, våren 1977, i vilket RE meddelade sin avsikt att på bolagsstämman yrka avslag, och begära rösträkning, på förslaget om att en del av bankens vinst skulle ges till de anställda.

Ref. i DN om S-E-Bankens bolagsstämma 1977, där Rolf Englund yrkat avslag och begärt rösträkning om styrelsens förslag om vinstandelar


Rolf Englund i Svenska Dagbladet 1968-12-16 om rörliga eller fasta växelkurser
Replik på Lars-Erik Thunholm

Det argument för fasta växelkurser, som Thunholm, enligt vad jag förstått, fäster störst vikt vid, är att det tvingar ett land till disciplin, d. v. s. att landet hellre tillgriper en restriktiv politik för att stoppa upp inflationen, i stället för att låta inflationen fortsätta och växelkursen åka utför. Det sägs vara en fördel att växelkursförändringen endast görs som en sista utväg.

Läs mer här


mer om löntagarfonder

Mer om SEB