News Home

»Mycket av det som många med mig trodde var välfärdsstatens kris på 1990-talet visade sig vara något som mer hängde ihop med felvärderad växelkurs och dålig makroregim än med grundläggande strukturfel.«
Anders Borg, intervjuad i Arena nr 2/2005

Verkligheten tvingar alla partier att anpassa sig.
I vårt fall tror jag att den förändring vi nu är inne i försköts på grund av Carl Bildts starka ställning, hans enorma förtroende efter Bosnien gjorde att den här processen inte kom i gång så tidigt som den borde. Erfarenheten från de borgerliga regeringsåren – till exempel kronförsvaret – borde direkt efter misslyckandet ha värderats med mer kritiska ögon. Men den kritiken kom att försenas. Tyvärr, skulle jag säga, för det bidrog nog till att vi fick ett tioårigt socialdemokratiskt maktinnehav.
Anders Borg, intervjuad i Arena nr 2/2005

Vi behöver en studie som förklarar varför alla ledande ekonomer, byråkrater och politiker ägnade sig åt en illusion och stötte bort dem som hade rätt.
Hans Zetterberg, hörnartikel DN, 28/7 1993

Vi behöver en studie som förklarar varför alla ledande ekonomer, byråkrater och politiker ägnade sig åt en illusion och stötte bort dem som hade rätt. SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) spelade troligen en nyckelroll i det fatala samförståndet.

Vilket härligt ämne för en avhandling för den som vågar!

Läs mer här


Jag frågade Göran Persson, som jag en enda gång ätit en privat lunch med, hur kunde ni sossar ge riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet som har brännt iväg 200 miljarder kronor?
- Ja, sade Göran, det där ett trauma som det kommer att ta decennier att komma till rätta med.
Tomas Fischer TV8, 6/5 1999

Top