Mats Johansson i Sv D 96-06-17 om KU-förhören och statsråden som inte tänkte på det

SBGs revisor Roland Valterssons anmärkning mot överförande av medel från SBG till HSB

Rolf Englunds förnyade anmälan mot HSBs revisor Roland Valtersson - begär förtur enär ärendet kan påverka oktrojansökan.