Trade statistics

Bytesbalansen gav ett överskott på 6,4 miljarder kr i juli 1998.

Handelsbalansen 12-månaderssiffra juli 1998 visade ett överskott på 136 miljarder kronor.


Vad Rolf Englund tycker om detta

Diagram ur The Economist 97-09-21 from IMF

USA:s handelsbalansunderskott

Åter till
Riksbanken och börsrallyt
Nils-Eric Sandberg DN 2000-05-02