Ullman åter till Måndag - jun 96


Utredningen kostar halv miljon

Källa: Metro/TT 96-04-10

HSB:s Riksförbund satsar en halv miljon på att gå till botten med TV4-affären.
Det är ett ringa belopp med tanke på att vi kanske har pekats ut på orättvisa grunder, säger HSB:s VD Jan Andersson.

HSB tillsatte i februari en kommission under Bengt Westerberg för att försöka reda ut vad som hände i den uppmärksammade TV4-affären. Kommissionen beräknas vara klar med sitt arbete i början av maj.

HSB och den s k Spionaffären/TV4 - Ullman och Fällman