Historierevisionisterna
SvD-ledare 2001-04-11

Historierevisionisterna, som förnekar Förintelsen, bevisar genom sin blotta existens vilken betydelse det får om en grupp eller en rörelse kan skriva om historien.

Utan att dra någon parallell till revisionisternas absurda propaganda kan vi konstatera att det socialdemokratiska partiet har haft tillräckligt stor makt för att förvränga bilden av vad som orsakade lågkonjunkturen 1992-1995.

Dagens eko rapporterade i går att finansdepartementet i en bilaga till budgetpropositionen nu retirerar och tar på sig skulden för att ha bidragit till lågkonjunkturen. Det är förstås bra att regeringen erkänner det som har varit självklart för alla med grundläggande nationalekonomiska kunskaper. Men har självinsikten dykt upp ur tomma intet, eller har socialdemokraterna känt till denna "självklarhet" hela tiden?

I valrörelserna har man inte talat enbart till ekonomiskt kunniga, utan till alla väljare. Många har därför duperats av de socialdemokrater och vänsterpartister som inbillat åhörarna att det var den borgerliga regeringen som orsakade lågkonjunkturen. En medveten mytbildning har pågått i nära nog ett decennium.

Inför valet 1994 lade socialdemokraterna i opposition fram ett budgetförslag med betydligt större budgetunderskott än den borgerliga regeringens kompletteringsproposition samma vår. Detta ville partiet dölja genom att räkna med "dynamiska effekter" (motion 1993/94: Fi208). Räkneövningarna gav en dynamisk bild av sanningen.

Följande sommar vägrade försäkringsbolaget Skandia att låna ut pengar till den svenska staten, vilket ledde till en intensiv debatt om statens budgetunderskott. Inför valet begärde socialdemokraterna öppet mandat och utnyttjade sedan detta till att i stället genomföra en stor åtstramning av svensk ekonomi, till större delen baserad på skattehöjningar.

Socialdemokratiska regeringar kännetecknas nämligen av flexibilitet. Men deras höga flexibilitet har gjort att väljarna börjar fråga sig om de alls har några fasta principer i politiken. Kanske finns här orsaken till att de alltid vill skriva om historien?

Fler presskommentarer