Arbetslöshet i Frankrike, Tyskland (upp) och U.K. (ner) 1992-1997

Tysk arbetslöshet 1996-97

Arbetslöshet och inflation i USA