Motion 1976/77:1013 av Per Unckel (m)
Rubrik: Ett rapporteringssystem rörande u-ländernas skulder

Yrkandet: att riksdagen beslutar att hos regeringen hemställa om åtgärder från Sveriges sida syftande till att inom ramen för OECD upprätta ett rapporteringssystem avseende u-ländernas växande skulder inom det västerländska banksystemet

Avslag i FiU 1976/77:10


Mer om skuldkriser förr och nu

Home