"Nu säljs HSB Sverige"

Sammandrag av artikel i HSB:s och Hyresgästföreningens tidning Vår Bostad, nr 11/95, reporter Per Jernberg

HSB-föreningarna skall tillskjuta 510 mkr. Det motsvarar knappt hälften av de regionala föreningarnas samlade egna kapital på 1,3 miljarrder kr.

Riksförbundet betalar 290 milj kr för nya aktier i sitt nuvarande dotterbolag HSB Sverige. Betalningen görs till största delen med fastigheter. "Om överskottet medger det" skall 6 % av det bundna egna kapitalet på 820 milj kr delas ut. Det blir totalt 49,2 milj kr eller 4,92 % på det inbetalda beloppet 4.000 kr per aktie.

"Jämfört med alternativa placeringsmöjligheter är det en låg avkastning".

Vinstprognosen för 1996 är 150 milj kr. I så fall ökas utdelningen till att motsvara 9,92 %. Men i verkligheten kommer inte så mycket pengar att delas ut. HSB Sverige har möjligheter att göra bokslutsdispositioner som sänker överskottet och sparar mer pengar i företaget. Det betyder att ägarna kan räkna med en avkastning mellan 4,9 och 9,9 procent. "Men viktigare för HSB-föreningarna är sannolikt att via aktieköp trygga HSB:s centrala kapitalförsörjning..."