Betyg för Rolf Englund Timbro 1980 - 1995 av Sture Eskilsson

Rolf Englund 1980 - 1995

Hängivna kämpar för sanning och rätt är det ont om i Sverige. Därför har det varit en glädje att under lång tid kunna följa Rolf Englunds insatser på ett antal av den svenska samhällsdebattens viktigaste barrikader.

Vårt samarbete började när han på nyåret 1980 rekryterades från Nya Wermlandstidningen till Utredningsbyrån för samhällsfrågor. Hans uppgift var att med sin penna medverka till att saklighet och sunt förnuft fick ökat utrymme i den svenska kärnkraftsdebatten.

När Utredningsbyrån några år senare uppgick i Timbro blev Rolf en värdefull medarbetare Timbro Idé. Han skrev ett stort antal rapporter i varierande ämnen men kom framförallt att ägna sin energi åt löntagarfondsfrågan - den vid sidan av kärnkraften viktigaste debatten svensk nutidshistoria.

I efterhand kan striden om löntagarfonderna te sig som ett tydligt upplinjerat slagfält - på ena sidan arbetarrörelsen, på den andra näringslivet och de borgerliga partierna. Så enkel var verkligheten inte på den tiden det begav sig. Inom såväl näringslivet som de borgerliga partierna var meningarna delade om den rätta taktiken och strategin. Många var oroliga för den konfrontationsstämning som en ovillkorligt nej till löntagarfonder skulle skapa. I stället sökte man efter någon typ av kompromiss som skulle kunna blidka arbetarrörelsen. Bland dem som från första början hävdade ett otvetydigt nej till varje form av löntagarfonder var Rolf Englund. På det sätt som är kännetecknande för hans personlighet valde han tydligast möjliga ställningstagande även när det var obekvämt i förhållande till det allmänna debattklimatet och tunga aktörer.

Som ekonom har Rolf Englund anslutit sig till den monetaristiska skolan. Hans studier av den internationella utvecklingen ledde till att han redan 1983 skrev en bok med titeln "Den stora Bankkraschen". När den svenska bankkrisen nästan tio år senare var ett faktum var Rolf en av de få som varnade för att fasthållandet av den svenska kronkursen skulle leda till orimliga kostnader för folkhushållet. Han intog en markerat kritisk inställning både till riksbanken och det politiska etablissemanget som stod enat i försvaret av kronan. - Tyvärr går det inte att genomföra alternativa ekonomiska förlopp så vem som hade rätt lär förbli en tvistefråga. Personligen lutar jag åt att det var Rolf.

Ett återkommande inslag i den svenska inrikespolitiska debatten är tvisterna inom arbetarrörelsen mellan dess båda grenar socialdemokratiska partiet och LO. Rolf gjorde även här något av en pionjärinsats genom sin bok "Rosornas krig".

Den svenska U-hjälpen utgjorde länge något av en fredad zon för kritisk granskning. Rolf Englund ändrade på det förhållandet genom sin bok "Till vänster om marknaden".

Timbro var tidigt ett datoriserat företag. Med dess dator i centrum skapades ett nätverk av vänner och opinionsbildare runt om landet. Rolf var en av de tidigaste och flitigaste användarna och initierade många debatter. När sedan Internet gjorde sin entré var det ganska självfallet att Rolf skulle bli en av de första entusiasterna. Sedan han lämnade Timbro har han skapat sinegen hemsida och där han samlar information och inbjuder till debatt i de frågor han är speciellt intresserad av.

Jag har här omnämnt några av Rolf Englunds betydelsefulla insatser under hans tid i Utredningsbyrån och på Timbro. En mer komplett översikt finns i den bifogade bibliografin över hans utredningar och böcker. Den ger i förening med mina personliga upplevelser bilden av en person med osedvanlig bredd och intensitet i sitt samhällsengagemang. När han valt att fortsätta sin verksamhet utanför Timbro är det med varma känslor han önskas lycka till.

Stockholm den 23 september 1996

Sture Eskilsson
Styrelseordförande AB Timbro

utlagt på internet 2002-10-23


Rolf Englund CV

Home