New figures coming out of the US economy confirms that in almost every respect it is doing significantly better than expected. It is impressive.
Carl Bildt blog 6/12 2005

Det är imponerande siffror. Att den amerikanska ekonomin fortsätter att ånga på i rekordfart trots inte mindre än fem räntehöjningar - även om effekten av sådana alltid kommer med fördröjning - visar åter styrkan i den omvandling som skett där.
Ur Carl Bildts veckobrev v14/2000


Bunkergänget


"USA har ryckt åt sig ett stort försprång och har världens mest framgångsrika ekonomi"
Klas Eklund på SvD:s ledarsida 2000-08-11


U.S. Trade Deficit: Causes, Magnitude and Consequenses
If something cannot go on for ever it will stop.
Rolf Englund 2001-05-21