DAGENS NYHETER.

Stockholm den 13 sept 1992

Civilekonom Rolf Englund

Rolf,
Din artikel på DN Debatt var utmärkt, väsentlig i sak, självständig i tanke och skicklig i utförande. Detsamma gäller Ditt OBS-inlägg.
Svante och övriga jag talat med var både imponerade och tagna av argumenten.

Tyvärr är det ju inte lätt att föra en långsiktig diskussion om vad som bör vara Riksbankens norm m m mitt uppe i en valutakris.

Man kan ju också fundera över vad som är lämpligaste territorium för att låta räntan fungera som ekonomisk stimulator. Viss valutastabilitet inom Västeuropa behöver ju inte utesluta vare sig en stärkt tysk finanspolitik eller en rörlig ecu i förhållande till yen och dollar som följd av sjunkande räntor över hela regionen.

Vännen

Hans BergströmRolf Englund på DN Debatt 26/8 1992
Klicka här


Början på sidan