Valuescope

1992

Moderat programdebatt

Home


Hans L Zetterberg

Hans L Zetterberg Home Page


Sture Eskilsson heter en märklig person som redan på 1960-talet såg den centrala zonens betydelse för värderingarna i landet. Med KREABs hjälp och Nicolins välsignelse genomförde Eskilsson en rad kampanjer för marknadsekonomi. Han arrangerade tillsammans med Carl-Johan Westholm SAFs kongresser vars mål inte var beslut utan opinionsbildning. Han inspirerade till en organiserad kampanj mot löntagarfonder som Gunnar Randholm ledde....... mer
Hans L Zetterberg: Den centrala zonen sätter tonen, Diskussionsinledningen till debatten ”Idéer som vinner” i Marknadsekonomiska klubben den 2 december 2002


- Det är betecknande för hur litet vi vet om vårt samhälle och oss själva att alla viktigare instanser och personer i landet under hösten 1992 envist försvarade illusionen om kronans dåvarande höga värde.
Hans Zetterberg 1993-07-28, hörnartikel DN


150 persons ? Maximum size of encounters in which in one knows the identity of all others, the 'socially large world,' (Dunbar's number).
15 persons ? Maximum size of encounters in which one knows the actions of the others, the 'socially small world.'

Hans L Zetterberg, 2007-11-13

We can certainly agree that there is a "cognitive limit to the number of individuals with whom any one person can maintain stable relationships" (Dunbar 1992). This personal circle of stable face-to-face relations is popularly known as the Monkeysphere, and in social science circles it is known as Dunbar's number. It is correlated with brain size and was found smaller in monkeys than in humans because they have smaller brains. Various methods point at a value around 150 as an upper limit for average adult humans. For example, 150 was the usual unit size of armies in the Roman Empire, and it remained the size of infantry companies that fought in World War II. It also seems to be around that number that rural village compounds and zadrugas divide. My impression is that artistic and scientific coteries also tend to break up into fractions when they reach this limit.

Another number that has fascinated observers of social life reveals the limit of individuals whose movements and/or speech can be simultaneously observed. Jesus selected twelve disciples, making a circle of 13 persons, including himself. Was that one too many since one, unbeknowst to the others, plotted to betray the group? In discussing such problems in other settings we usually land on a range of seven to fifteen persons, the latter being a common number in a platoon, i.e. a tenth of a company. In this range we find the sizes of a team in ice hockey or soccer, the number of children in a functioning unstructured nursery group, the size of a genuinely interacting seminar or dinner table. This may also be the maximum size at which typical work groups in industry, construction, or research can function without some hierarchy.

Full text

Dunbar's number at Wikipedia

Evolution

Människan är ett flockdjur. Det förklarar kanske vårt intresse för Paris Hilton?
Rolf Englund blog


- Det är betecknande för hur litet vi vet om vårt samhälle och oss själva att alla viktigare instanser och personer i landet under hösten 1992 envist försvarade illusionen om kronans dåvarande höga värde.
Hans Zetterberg 93-07-28, hörnartikel DN

- Det är betecknande för hur litet vi vet om vårt samhälle och oss själva att alla viktigare instanser och personer i landet under hösten 1992 envist försvarade illusionen om kronans dåvarande höga värde.

Den var till och med värd ett par unika politiska uppgörelser över blockgränsen. Uppgörelserna sades bevisa den svenska statskonstens överlägsenhet. Vi behöver en studie som förklarar varför alla ledande ekonomer, byråkrater och politiker ägnade sig åt en illusion och stötte bort dem som hade rätt. SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) spelade troligen en nyckelroll i det fatala samförståndet. Vilket härligt ämne för en avhandling för den som vågar!


http://www.internetional.se/svdomemu990201.htm

Det är en stor risk med sådana samförstånd. Man ser inte hur dåraktig politiken är eftersom alla omfattar den. Det kan ju tänkas att alla marscherar i takt mot avgrunden. Så var det när vi med näbbar och klor till enorma kostnader och 500 % marginalränta försvarade illusionen om den värdefulla kronan. Så kan det bli med expansiva social-liberala politiken att rädda välfärden genom lån.

Baron Georg Heinrich Görtz eftermäle låter som en hjältesaga jämfört med de olyckor den e s l p på sikt ger landet: konfiskatoriska värnskatter, inflationsröta i sparslantarna, stor välfärd till utlänningar och liten till oss själva. Det behöver inte bli så. Men samförstånd förblindar så det kan gå illa.


Utfryst ur växthuset Axel Odelberg i Finanstidningen, 2001-04-21

Mer om Hans Zetterberg på nejtillemu.com

Början på sidan