Välkommen till Rolf Englunds sida om Riksbyggen


Den sparkade VD:n för fackföreningsägda Riksbyggen, Ralf Hultberg, kan trösta sig med 11 milj kr i fallskärm.
Han får behålla sin månadslön på 175.000 kr tills han fyller 60, om 21 månader. Därefter får han 70 proc av månadslönen fram till dess han blir 65 år. Summa: Ca 11 miljoner kr.

Riksbyggens nye VD, Jan Nygren, får nöja sig med 110.000 kr i månadslön. Men det är ändå ett lönelyft jämfört med de 65.000 kr han hade fått om han hade blivit statsminister efter Ingvar Carlsson, skriver Dagens Industri. 97-04-29

Riksbyggen har fler konkurser än HSB


TV-Rapport 95-12-01: BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARNAS KRIS HAR BARA BÖRJAT Statistik från HSB och Riksbyggen visar att ytterligare 300 bostadsrättsföreningar behöver hjälp de närmaste åren.

Riksbyggens VD Ralf Hultberg är kritisk mot att reglerna för bostadssubventionerna ändrades.


Sven-Ivan Sundqvist i Dagens Nyheter 96-04-07

"Wohlin avgick inte frivilligt"

från VD-posten på börsnoterade men statligt dominerade bottenlåneinstutet och numera även banken Stadshypotek.

RE: Styrelseordföranden Bertil Danielsson, känd som fallsskärmsutgivare åt bl a Apoteksbolagets chef Åke Hallman och som har ett förflutet som chef för Apoteksbolagets pensionsstiftelse som hade affärer ihop med numeraBergaliden AB, fackets eget Securum, som då hette bl a Vasahuset AB

Stadshypotekassan (som är dominerande ägare i Stadshypotek) har en styrelse, där Roine Carlsson är ordförande och i vilken ingår moderaternas Lars Tobisson och Bo Nilsson, HSB Sverige AB.

Enligt Sven-Ivan Sundqvist informerade inte Danielsson styrelsen om att Wohlin inte frivilligt avstått från att som sed är bli styrelseordförande när han avgår som VD. Bengt Danielsson vill sitta kvar som ordförande. Enligt Sven-Ivan Sundqvist är Lars Wohlin den klart bättre kandidaten.

"Konkurrensen mellan bolåneinstituten är intensiv. Danielsson ser förmodligen lösningen i kostnadsreduceringar och sammanslagningar. Wohlin vill satsa på expansion genom att snabbt bredda Stadsypoteks utbud av finansiella tjänster för massmarknaden."

Kommentar RE: Det fordras inte mycket fantasi för att föreställa sig att det för HSB, som nu skall söka tillstånd att bedriva bankrörelse, vore bäst om Stadshypotek valde Danielssons linje och inte expanderade den verksamhet som utgör konkurrens med det som HSB skall försöka sig på.

Före den 17 april kommer det slutliga förslaget från valberedningen. Bolagsstämma blir den 8 maj.


Rolf Englund Brev till Ledarsidan SvD 92-06-30 om den svåra situationen för bostadsrättsföreningarna och därmed även HSB och Riksbyggen