Hur skall Riket styras - och revideras?

Du som läser detta på Internet och längre fram vill återgå till denna sida, klicka på


Tillägg 99-10-01:

Kan Bosse Ringholm fungera som minister?
Varje gång han nu ringer någon och säger "Hej, det är Bosse Ringholm" riskerar han att göra sig löjlig och ställa till förvirring hos den som svarar.
Kan man var säker på att det är Bosse Ringholm som ringer?
Och så heter han ju lustigt nog just RINGHOLM..........


Hur unik är den svenska förvaltningsmodellen?
Stefan Lindström, avdelningsdirektör i statsförvaltningen, f d bitr sekr i Förvaltningspolitiska kommissionen, fil dr i statsvetenskap
på SvD Brännpunkt 1999-09-29


Förord

1. Läget i Sverige

2. Utländska erfarenheter
2.1 USA:

2.2 OECD

3. Vad lär dom sig vid universiteten?

4. De borde lära sig mer om Public Choice

5. Författningsfrågor

Till början på sidan