Harry Schein i DN 01-03-05

De flesta människors historia är inte en produkt av deras familj utan snarare av deras personlighet, av folk de mött, människor de älskat, böcker de läst. Därför har inte alla samma uppfattningar, samma värderingar, så länge de lever.

Somliga som har gjort dumheter i sin barndom fortsätter av missriktad lojalitet att vara dumma tills de dör. Andra blir så småningom klokare, byter uppfattning, får andra värderingar. Det kan bero på att de lärt sig mera av livet och verkligheten. Det kan också bero på att de inser att deras åsikter inte är opportuna. Det fanns åtskilliga svenskar som under kriget sympatiserade med nazismen. Ytterst få medgav det efter kriget.

Svårast att byta åsikt har yrkestyckare. Deras liv går ut på att torgföra eller saluföra sina åsikter. Om man länge har propagerat för en ståndpunkt tappar man ju sin auktoritet om man plötsligt intar motsatt ståndpunkt - såvida man inte är om inte i gott så i alla fall i stort sällskap, som till exempel flertalet tyskar efter nazismens nederlag eller polska politiker i dag.

RE: Se t ex Hans Bergström

Home